Znani nieznani

Dziedzina naukowa:
Płeć:

Aleksander Szymkiewicz, architecte éminent en Géorgie au début du 20e siècle

zasłużony architekt Gruzji przełomu XIX i XX wieku

Gruzja

więcej

Architecture et construction

Benoît de Pologne, premier voyageur polonais

pierwszy polski podróżnik

Mongolia

więcej

fas fa-heart
Działalność misyjna i humanitarna

Bronisław Malinowski, un éminent anthropologue de renommée mondiale, diariste notoire et ami de Witkacy

znakomity antropolog o światowej renomie, notoryczny diarysta i przyjaciel Witkacego

Wielka Brytania

więcej

Ethnologie et anthropologie

Ernest Malinowski, ingénieur, héros national du Pérou

inżynier, bohater narodowy Peru

Peru

więcej

Architecture et construction

Frère Zenon Żebrowski, frère franciscain, missionnaire au Japon

franciszkanin, misjonarz w Japonii

Japonia

więcej

fas fa-heart
Działalność misyjna i humanitarna

Henryk Hryniewski, artiste, architecte, éducateur et éminent contributeur à la culture géorgienne

artysta, architekt, pedagog i wybitny współtwórca gruzińskiej kultury

Gruzja

więcej

Architecture et construction

Jan Czochralski, scientifique et inventeur

naukowiec i wynalazca

Niemcy

więcej

Chimie

Julian Talko-Hryncewicz, médecin, scientifique et explorateur de la Sibérie

lekarz, uczony i badacz Syberii

Syberia, Rosja

więcej

Ethnologie et anthropologie

Karol Olszewski, le premier au monde à liquéfier l’air

pierwszy na świecie skroplił powietrze

Polska

więcej

Chimie

Karol Stefan Szolc-Rogoziński, voyageur, chercheur et explorateur du Cameroun

podróżnik, odkrywca, badacz Kamerunu

Kamerun

więcej

Ethnologie et anthropologie

Piotr Słonimski, pionnier franco-polonais de la génétique

polsko-francuski pionier genetyki

Francja

więcej

Biologie

Rudolf Stefan Jan Weigl, biologiste de renommée mondiale

światowej sławy biolog

Polska

więcej

Biologie

Wacław Sieroszewski, pionnier de la recherche sur les Iakoutes

prekursor badań nad Jakutami

Syberia, Rosja

więcej

Ethnologie et anthropologie

Wiktor Godlewski; naturaliste et concepteur ingénieux

przyrodnik i genialny konstruktor

Syberia

więcej

Biologie

Władysław Horodecki, le « Gaudi polonais » et « l’artiste de trois pays »

„polski Gaudi” i „artysta trzech krajów”

Ukraina

więcej

Architecture et construction