Program stypendialny Joseph Conrad Fellowship
Ład wersalski
Instytut De Republica oficjalnie zainaugurował działalność