Joseph Conrad Fellowship

Czym jest Joseph Conrad Fellowship?

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny. Składa się z kilku elementów:

 • realizacji przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
 • comiesięcznego wsparcia finansowego uczestników;
 • cyklu wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
 • szkoły letniej, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
 • recenzowanej publikacji tekstów przygotowanych w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.
Jaka jest idea programu?

Stawiamy sobie za cel eksplorację języków późnej nowoczesności. Chcemy poznawać idee kształtujące współczesny świat, sprawdzać je i poddawać krytyce, aby móc lepiej odnaleźć się w epoce dynamicznych przemian kulturowych, gospodarczych i społecznych. Pragniemy tworzyć przestrzeń debaty na temat najbardziej palących problemów współczesności i wyzwań, przed którymi stoi obecnie humanistyka. Głównym zadaniem JCF jest zapewnienie warunków do wymiany myśli i rozwoju dla studentów, młodych naukowców i twórców.

Dlaczego Joseph Conrad?

Józef Korzeniowski, urodzony w odległym Berdyczowie, stał się jednym z pierwszych świadków i kronikarzy nowoczesnego świata. Choć przybrał nowe nazwisko, nie porzucił dawnej tożsamości. Choć stał się klasykiem literatury światowej, jego twórczość z ducha i z charakteru pozostała polska. Dzięki temu Conrad, jak nikt inny, umiał opisać zderzenie cywilizacji, konflikt jednostki ze społeczeństwem oraz dylematy moralne w coraz szybciej globalizującej się rzeczywistości. Jednym słowem: Conrad wynalazł język zdolny do opisu nowego świata. Joseph Conrad Fellowship jest próbą powtórzenia tego dzieła w mikroskali.

Kogo szukamy?

Joseph Conrad Fellowship jest skierowany przede wszystkim do studentów oraz młodych naukowców i twórców (do 35 roku życia). Oferta programowa została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką. W dobie coraz dalej idącego zawężania dyscyplin naukowych wychodzimy z postulatem łączenia dyscyplin: literaturoznawstwa z socjologią, filozofii z politologią, kulturoznawstwa z historią idei. W ten sposób wracamy do źródeł humanistyki, której celem jest przecież nie tylko zdobycie ogólnej wiedzy o świecie, ale też zrozumienie zachodzących w tym świecie procesów. Jeśli myślisz podobnie – Joseph Conrad Fellowship jest dla Ciebie!

Co zyskujesz?

Jako uczestnik Joseph Conrad Fellowship:

 • otrzymujesz comiesięczne stypendium w wysokości 1200 zł brutto;
 • pracujesz nad własnym projektem naukowym lub artystycznym;
 • masz możliwość publikacji swojego tekstu w wydawnictwie naukowym;
 • uczestniczysz w zamkniętych grupach seminaryjnych;
 • poznajesz najważniejszych przedstawicieli świata kultury i nauki;
 • bierzesz udział w dyskusji o aktualnych problemach Polski, Europy i świata;
 • masz zagwarantowane miejsce w szkole letniej, w trakcie której uczestniczysz w warsztatach poświęconych Twojemu projektowi;
 • zyskujesz możliwość konsultacji Twojego projektu z tutorami;
 • zdobywasz wiedzę z kilku dziedzin, poszerzasz swoje umiejętności i horyzonty;
 • nawiązujesz nowe znajomości.