Nagroda IDR

Nagroda Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki

Instytut De Republica, realizując zadania statutowe związane z popularyzacją polskiej nauki, przyznaje specjalnie wyróżnienia przedstawicielom świata nauki i sztuki.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców.  Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki. 

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, czyli osoby do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie www.iderepublica.pl.

Informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl

Edycja 2022 została zakończona.