Zapowiedzi wydawnicze

UWAGA! Wszystkie publikacje wydane przez Instytut De Republica, można nabyć wyłącznie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Kodeks Justyniański, Tom 4

Przekład i opracowanie: Krzysztof Hilman, Tomasz Palmirski, Kamil Sorka

Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność

Redakcja naukowa: Artur Górak

Pierwszy rozbiór Polski w świetle najnowszych badań

Redakcja naukowa: Jakub Bajer, Jacek Kordel

Jezuici. Nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość XVI-XX w.

Redakcja naukowa: Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska

Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej

Redakcja naukowa: Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

PAMIĘTNIK (z lat 1893–1894)

Bronisława Baudouin de Courtenay, opracował Mateusz Kowalski

Podstawy etyki i prawa

Marian Ignacy Morawski SJ

Varia de iure Romano

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Jan Zamoyski – czasy, ludzie, polityka

Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski, Bogusław Kopka, Paweł Skrzydlewski