Zapowiedzi wydawnicze

Antoni Szymański

Zapiski 1929–1934

Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej - publikacja instytutu wydawniczego IDR
Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb

Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej

Królewska gra. Szachy w historii i kulturze - wydawnictwo nauki humanistyczne IDR
Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski

Królewska gra. Szachy w historii i kulturze

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Varia de iure Romano

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb

Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

Powstania śląskie – 1919-1920-1921 – Perspektywy stulecia - wydawnictwo naukowe Instytutu De Republica