Zapowiedzi wydawnicze

Prawo warstwowe. Zagadnienia wybrane - instytut wydawniczy IDR
Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Prawo warstwowe. Zagadnienia wybrane

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Varia de iure Romano

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb

Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

wydawnictwo naukowe IDR
Redakcja naukowa: Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow

Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie – traktat ryski z perspektywy 100 lat

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnoporównawcze- wydawnictwo nauki humanistyczne - Instytut De Republica
Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnoporównawcze

Powstania śląskie – 1919-1920-1921 – Perspektywy stulecia - wydawnictwo naukowe Instytutu De Republica
Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski, Bogusław Kopka, Paweł Skrzydlewski

Jan Zamoyski – czasy, ludzie, polityka

Moja droga do Monte Cassino - publikacja naukowa wydawnictwa Instytutu De Republica
Kazimierz Gurbiel

Moja droga do Monte Cassino