Publishing announcements

Scientific Editor: Anna Tarwacka

Varia de iure Romano

Scientific editors: Dariusz Karczewski, Bogusław Kopka, Paweł Skrzydlewski

Jan Zamoyski – czasy, ludzie, polityka (Jan Zamoyski – times – people – politics)