Sportowa działalność gospodarcza. Pomiędzy regulacją a reglamentacją

Jarosław Bączyk

Sport stanowi przyczynę ewolucji nie tylko mentalnej, fizycznej czy kulturowej, lecz także gospodarczej, przemysłowej czy technicznej. Nieustający, wielopłaszczyznowy postęp i rozwój gospodarczy ludzkości na przestrzeni XX i XXI w., a w szczególności ostatniej dekady, w sposób istotny wpłynęły na zjawisko społeczno-kulturowe, jakim jest sport.

Popularyzacja, globalny charakter, pełna komercjalizacja i zwiększanie profesjonalizmu spowodowały dynamiczny rozwój biznesu sportowego. Fakt ten przyczynia się do rozwoju gospodarek na świecie, a co za tym idzie – tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia wolumenów sprzedaży i powstawania nowych rynków, na których możliwa jest działalność gospodarcza w obszarach jeszcze kilka lat wstecz w ogóle niezauważanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w branży powiązanej ze sportem.

W prezentowanej publikacji autor analizuje regulacje prawne w obszarze sportu, dokonując przy tym próby skatalogowania aspektów prawnych sportowej działalności gospodarczej, bazując przede wszystkim na regulacjach i poglądach doktryny szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego.

Publikacja wstrzymana ze względu na likwidację Instytutu.

Okładka: