Struktura Instytutu

POZIOM 1

Dyrektor

 
POZIOM 2

Pierwszy Zastępca Dyrektora + Zastępca Dyrektora

 
POZIOM 3

Zespół Badawczy

Zespół Popularyzatorski

Zespół Wydawniczy

Biuro Administracyjno-Finansowe

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego