Seminaria Europejskie Instytutu De Republica

Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim.

Do udziału w spotkaniach zapraszani są specjaliści z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz praktycy, którzy od wielu lat specjalizują się w szeroko rozumianej problematyce europejskiej, w różnych jej odsłonach. Celem Seminariów jest więc także spojrzenie na otaczające nas problemy z punktu widzenia tego, co było, aby wspólnie zastanowić się nad tym, co będzie; spojrzenie z perspektywy przeszłości i przyszłości, historii i teraźniejszości; prawa i filozofii, polityki i ekonomii, kultury i gospodarki, spojrzenie z perspektywy Europejczyków i spojrzenie z perspektywy obywateli suwerennych państw narodowych.

Seminariom Europejskim IDR towarzyszyć będą publikacje ukazujące się w serii „Monografie Europejskie Instytutu De Republica” wydawanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

Seminaria Europejskie IDR:

Referaty wygłoszone podczas seminariów dostępne są tu: LINK