13 grudnia 2023

O Unii Europejskiej w kontekście myśli filozoficznej Floriana Znanieckiego

W 65. rocznicę śmierci wybitnego socjologa filozofa, profesora Floriana Znanieckiego, odbyło się wyjątkowe seminarium europejskie poświęcone jego kluczowemu dziełu „Upadek cywilizacji zachodniej”. Spotkanie zgromadziło cenionych naukowców, badaczy, miłośników filozofii oraz socjologii z całego kraju.

II Zjazd Socjologów w Warszawie, 1935. Prezydium zjazdu. Widoczni od lewej: profesor Ludwik Krzywicki (na katedrze), profesor Czesław Znamierowski, profesor Stefan Czarnowski, przewodniczący zjazdu profesor Florian Znaniecki, profesor Jan Bystroń (3. z prawej). Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Podczas seminarium głos zabrali eksperci, którzy skoncentrowali się na aktualności przesłania Znanieckiego oraz jego analizy dotyczącej potencjalnych zagrożeń dla zachodniej cywilizacji. Omówiono również krytykę i kontrowersje wokół tego dzieła, stawiając pytania dotyczące jego zastosowania we współczesnym kontekście społecznym.

Warto zaznaczyć, że seminarium nie ograniczyło się jedynie do retrospekcji, ale także zainicjowało debatę na temat rozwinięć i ewolucji myśli filozoficznej oraz socjologicznej od czasów Znanieckiego. Dyskusje skupiły się na możliwościach adaptacji jego tez do współczesnych realiów Unii Europejskiej oraz na inspiracjach, jakie pozostawiają dla nowego pokolenia badaczy.

Wydarzenie zakończyło się refleksją nad dziedzictwem naukowym Floriana Znanieckiego. Podkreślono jego nieustającą relevancję w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym. Instytut De Republica wyraża wdzięczność za liczne uczestnictwo i aktywny udział w dyskusji. To dowód na to, że myśl Znanieckiego nadal inspiruje i stanowi ważny punkt odniesienia dla współczesnych badań filozoficznych i socjologicznych.