Deklaracja dostępności – kolejna aktualizacja z dn.17.05.2023r.

Instytut De Republica zobowiązuje się zapewnić dostępność strony iderepublica.pl oraz strony BIP Instytutu De Republica zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021.09.08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.08

Deklaracja dostępności cyfrowej

Strona internetowa oraz strona BIP Instytutu De Republica  jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.09.07 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej oraz na stronie BIP Instytutu można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, poruszania się za pomocą Tab oraz funkcje zmiany rozmiaru czcionki oraz zmian kontrastu.

Strona internetowa Instytutu jest dostępna w wybranych językach obcych.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Łajca adres poczty elektronicznej BAF@iderepublica.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut De Republica siedzibę ma w Warszawie przy ul Belwederskiej 23 (Belwedere Plaza)  lok.1 (antresola) wejście od ulicy Spacerowej, wjazd windą.

 

AKTUALIZACJA !!! 

W związku z remontem ulicy Spacerowej / budowa trasy „Tramwaj na Wilanów”/  od ulicy Spacerowej utrudnione jest wejście do  budynku (przejście nieutwardzone),  szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących (zablokowany jest wjazd dla osób poruszających się na wózku).  Od ulicy Belwederskiej można przejść od wejścia głównego Hotelu Regent (ul. Belwederska23)

Do obiektu Instytutu De Republica  można dojechać samodzielnie (parking przy ulicy Belwederskiej   w strefie płatnego parkowania; 150 metrów od wejścia głównego znajduje  oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek SPACEROWA (nowa lokalizacja przy ul.Belwederskiej, przy Akademiku UW,  BRAK DOTYCHCZASOWEGO PRZYSTANKU PRZY UL. SPACEROWEJ)

Linie: w stronę centrum E-2,116,131,166,167,168,180,503;    z centrum (z ul. Puławskiej) 119,131,167,168,501,519,522

 

Najbliższy przystanek taksówek przy hotelu Regent Warsaw (ul. Belwederska23)

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W holu budynku znajduje się recepcja centrum biurowego Belvedere Plaza. Pracownicy recepcji  udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby mogą wskazać drogę lub skontaktować się z określoną osobą  (kontakt z pracownikiem Instytutu odpowiedzialnym za  asystę i pomoc fizyczną)

Na końcu holu znajduje się winda, aby dostać się do Instytut należy wybrać oznaczenia A – antresola. Winda nie jest wyposażona w system informujący o zatrzymaniu się na antresoli,  brak jest oznaczeń w windzie w alfabecie braille’a. Na poziomie A – antresola, przed drzwiami wejściowymi do Instytutu po lewej stronie, znajduje się wideofon z którego można połączyć się  z sekretariatem (recepcja Instytutu).

W  recepcji instytutu znajduje się pętla indukcyjna – dla osób niedosłyszących.

W Instytucie De Republica obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji  Instytutu osobiście.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy pracownika Instytutu. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się.

 

AKTUALIZACJA z DNIA 17.05.2023r. 

W związku z budową drogi i trasy „Tramwaj na Wilanów” –  całkowicie wyłączona  z ruchu kołowego i pieszego  jest ulica  SPACEROWA. 

Aktualnie trudnione jest wejście do  budynku (przejście nieutwardzone),  szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących (zablokowany jest wjazd dla osób poruszających się na wózku). Wjazd i wejście do budynku jest możliwe wyłącznie od ulicy Belwederskiej. Przejść można od wejścia głównego Hotelu Regent (ul. Belwederska23) wewnętrzną hotelową drogą od strony północnej (od strony Instytutu Rosyjskiego).

Pozostałe informacje bez zmian.