Zasady funkcjonowania i kompetencje

Zasady funkcjonowania Instytutu De Republica określa Statut Instytutu De Republica – Załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 194)