Władze

 

p.o. Dyrektora – Joanna Gepfert

 

Koordynator Zespołu Badawczego – dr Michał Kuź

Koordynator Zespołu Popularyzatorskiego – Wojciech Paduch

Koordynator Zespołu Wydawniczego   – dr Łukasz Gołąb

Koordynator Biura Administracyjno-Finansowego – Marcin Łajca