Władze

Dyrektor   –  prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski

Pierwszy Zastępca Dyrektora – Paulina Szczepańska

Zastępca Dyrektora – Joanna Gepfert

 

Koordynator Zespołu Badawczego – dr Michał Kuź

Koordynator Zespołu Popularyzatorskiego – Wojciech Paduch

Koordynator Zespołu Wydawniczego   – dr Łukasz Gołąb

Koordynator Biura Administracyjno-Finansowego – Marcin Łajca