Postępowania przetargowe o wartości powyżej 130 000 zł netto

Dotyczy zamówień na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżń. zmianami)

Status ogłoszenia: