Zapytania ofertowe o wartości do 130 000 zł netto

Dotyczy zamówień zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Instytutu De Republica z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Instytucie De Republica

Status ogłoszenia: