Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe o wartości do 130 000 zł netto

Dotyczy zamówień zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Instytutu De Republica z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Instytucie De Republica

Lista zamówień »

Postępowania przetargowe o wartości powyżej 130 000 zł netto

Dotyczy zamówień na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżń. zmianami)

Lista zamówień »