Struktura organizacyjna

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

  • Dyrektor Instytutu
  • Pierwszy Zastępca Dyrektora Instytutu
  • Zastępca Dyrektora Instytutu
  • Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
  • Rada Naukowa
  • Zespół Badawczy (ZB);
  • Zespół Popularyzatorski (ZP);
  • Zespół Wydawniczy (ZW);
  • Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)