Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Instytutu jest:

  1. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
  2. współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym szkołami wyższymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej;
  3. promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych, w tym we współpracy z organami władzy publicznej;
  4. prowadzenie badań i analiz na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;
  5. organizowanie i prowadzenie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz zespołów roboczych;
  6. organizowanie projektów edukacyjnych i szkoleniowych;
  7. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działalności Instytutu.