Zapomniani polscy romantycy

„Zapomniani polscy romantycy” to projekt, który zakłada przypomnienie kilkunastu mniej znanych, nieco zapomnianych postaci świata polskiej kultury i nauki z XIX wieku. Wpisuje się on z jednej strony w istniejący już cykl „Znani nieznani”, z drugiej zaś w obchody Roku Romantyzmu ogłoszonego przez Sejm i Senat RP.

Od kwietnia, co drugą sobotę, aż do końca 2022 roku, na stronie internetowej Instytutu De Republica oraz na Facebooku będą pojawiały się kolejne teksty, przybliżające wybrane sylwetki. Wśród nich między innymi wybitny polski językoznawca – Karol Appel, Józef Chodźko – topograf i geodeta, jeden z pierwszych na świecie badaczy Kaukazu, Aleksander Kokular, który zainicjował antykwaryczny handel dziełami sztuki w Warszawie, czy chociażby Feliks Wierzbicki – polski lekarz i podróżnik, który jest autorem pierwszego opisu Kalifornii w języku angielskim.

Poszczególne biogramy tworzyć będą przede wszystkim wybitni językoznawcy, kulturoznawcy, historycy sztuki oraz literaturoznawcy. Specjaliści w dziedzinie romantyzmu, osoby, które od lat prowadzą badania oraz publikują swoje odkrycia : dr Adam Cedro, dr Edyta Chlebowska, dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz., dr Mateusz Kowalski, dr Elżbieta Lijewska, dr Małgorzata Majewska, dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz., dr Magdalena Woźniewska-Działak. Całość będzie koordynował dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

Aleksander Borejko Chodźko

Aleksander Borejko Chodźko

filomata, poeta, dyplomata, orientalista, slawista, patriota

więcej
Aleksander Kokular

Aleksander Kokular

malarz, pedagog, kolekcjoner i konserwator dzieł sztuki

więcej
Aleksander Zdanowicz

Aleksander Zdanowicz

polski historyk, filolog, pedagog, propagator nauczania historii mnemotechniczną metodą Antoniego Jaźwińskiego, autor podręczników

więcej
Amelia Załuska z Ogińskich

Amelia Załuska z Ogińskich

kompozytorka, poetka, malarka, współzałożycielka uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

więcej
August Antoni Jakubowski

August Antoni Jakubowski

autor pierwszej książki o polskiej literaturze wydanej w Stanach Zjednoczonych, wybitnie uzdolniony poeta, prekursor młodopolskiego pesymizmu, syn Antoniego Malczewskiego

więcej
Feliks Żochowski

Feliks Żochowski

pedagog, językoznawca i encyklopedysta

więcej
Jan Czeczot

Jan Czeczot

poeta, popularyzator ludowej kultury polskiej i białoruskiej, zasłużony folklorysta, tłumacz, przyjaciel Adama Mickiewicza

więcej
Jan Nepomucen Głowacki

Jan Nepomucen Głowacki

malarz, ojciec krajobrazu polskiego, portrecista

więcej
Józef Chodźko

Józef Chodźko

jeden z pierwszych polskich badaczy i znawców Kaukazu, wybitny geodeta i kartograf

więcej
Józef Mroziński

Józef Mroziński

lingwista, językoznawca badający naturę polskich głosek

więcej
Kanuty Rusiecki

Kanuty Rusiecki

najwybitniejszy obok Piotra Michałowskiego malarz polskiego romantyzmu

więcej
Mikołaj Kruszewski

Mikołaj Kruszewski

językoznawca, indoeuropeista, prekursor fonologii

więcej
Numa J. Łepkowski

Numa J. Łepkowski

powstaniec listopadowy, emigrant do Ameryki, wybitny gitarzysta, kompozytor i nauczyciel gry w Nowym Jorku

więcej
Paulina Wilkońska

Paulina Wilkońska

polska powieściopisarka, redaktorka, pamiętnikarka

więcej
Rufin Piotrowski

Rufin Piotrowski

uczestnik powstania listopadowego, emigrant, pamiętnikarz

więcej
Tomasz Zan

Tomasz Zan

filomata i filareta, epistolograf, poeta i prozaik, zesłaniec polityczny, geolog, przyjaciel Adama Mickiewicza

więcej