Działalność wydawnicza Instytutu De Republica jest jednym z filarów naszej aktywności. Zakładamy użycie najnowocześniejszych metod edytorskich i promocyjnych, które posłużą propagowaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych. Oceny merytorycznej każdej z publikacji dokonuje Rada Naukowa oraz zaproszeni eksperci.

Wydawnictwo, jako integralna jednostka Instytutu, stawia na rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, najważniejszymi ośrodkami analitycznymi oraz badawczymi z całego świata. Jego działalność obejmuje popularyzację polskiej myśli naukowej w kraju, a dzięki przekładom na języki obce, także poza nim. Kooperacja z zagranicznymi instytucjami ma na celu ułatwienie czytelnikom dotarcia do publikacji do tej pory niedostępnych lub trudno osiągalnych.

Wydawnictwo naukowe Instytutu De Republica od 22 lipca 2021 roku znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (80 pkt.). Wszystkich chętnych do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Ministra Edukacji i Nauki oraz załącznika zawierającego listę pozostałych punktowanych pozycji, zapraszamy na stronę ministerstwa.  

UWAGA! Wszystkie publikacje wydane przez Instytut De Republica, można nabyć wyłącznie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego