Konstytucja marcowa z 1921 roku z perspektywy współczesności

Redakcja naukowa: Czesław Kłak

Publikacja stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej”, zorganizowanej 8 listopada 2021 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Zawarte w niej artykuły dotyczą rozważań o fundamentalnym znaczeniu ustrojowym, w szczególności wolności i praw obywatelskich, pozycji ustrojowej Prezydenta Rzeczypospolitej, ustroju sądownictwa, czy też zwalczania przestępczości z perspektywy konstytucyjnej, pokazując podobieństwa i różnice między Konstytucją z 1921 roku, a Konstytucją z 1997 roku.

Autorzy sięgają do rozwiązań historycznych, żeby pokazać ewolucję poszczególnych instytucji prawnych, w tym także ustrojowych, ich obecnego kształtu, zakresu. Dotyczy to np. instytucji prezydenckiego prawa łaski, którego zakres interpretowany jest, zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego, z odniesieniem się do regulacji zawartej w Konstytucji marcowej.

Publikacja wstrzymana ze względu na likwidację Instytutu.

Okładka: