Formularz zgłoszeniowy

"*" oznacza pola wymagane

Dane osobowe

Wykształcenie

Najważniejsze osiągnięcia/nagrody/wyróżnienia/stypendia
Termin
Osiągnięcie
 
Lista publikacji (5 najważniejszych)
Prosimy o podanie: tytułu tekstu/książki, czasopisma/wydawcy/antologii/zbioru oraz innych danych bibliograficznych publikacji (np. numeru czasopisma, daty publikacji, ewentualnie też linka do tekstu) Dorobek naukowy czy publicystyczny nie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Joseph Conrad Fellowship
Prosimy o krótki opis tematu, którym chcą Państwo zajmować się w ramach JCF. Temat powinien być związany z tematyką tegorocznych spotkań. Podsumowaniem uczestnictwa w JCF będzie tekst, który zostanie omówiony w trakcie szkoły letniej, a następnie – po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej – opublikowany razem z tekstami innych uczestników.
Zgoda
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.