Procedura wydawnicza

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@iderepublica.pl. Złożenie tekstu do wydawnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich innych osób ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem a tekst jest kompletny. Praca zostaje poddana weryfikacji przez program antyplagiatowy (plagiat.pl). Przesłany tekst powinien być najaktualniejszą wersją – nowe wersje plików nie będą przyjmowane, ewentualne zmiany powinny być nanoszone na wersji wydawniczej. Pliki powinny mieć format doc lub docx. 

Następnie, zgodnie z przyjętymi zasadami, praca zostaje przekazana do recenzji. Po otrzymaniu recenzji wydawnictwo Instytutu De Republica przekazuje ją autorowi, który ma prawo pisemnie ustosunkować się do uwag recenzenta. Po tym etapie zostaje podjęta decyzja czy praca zostanie opublikowana. Jeśli decyzja jest pozytywna wydawnictwo zawiera umowę z autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich.

Następnie tekst zostaje przekazany do redakcji i korekty wydawniczej, które wykonywane są na pliku w trybie śledzenia zmian i przekazywane autorowi do weryfikacji. Na tym etapie autor może zgłaszać poprawki redaktorowi. Zredagowany tekst jest przekazywany do składu. Później wykonywana jest druga korekta wydawnicza. Po tym etapie autor otrzymuje plik PDF do korekty autorskiej (zgłasza poprawki oraz zatwierdza ostateczną wersję tekstu).