18 stycznia 2024

Seminarium o rewolucji woke

17 stycznia 2024 roku w siedzibie Instytutu De Republica odbyło się IX Seminarium Europejskie, zatytułowane „Rewolucja woke i jej konsekwencje dla Europy”.

Seminarium o rewolucji woke

W Seminarium i dyskusji nad tematem tego wydarzenia wzięło udział wielu naukowców i ekspertów, a także publicystów zajmujących się Stanami Zjednoczonymi, w tym przedstawiciele Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy wystąpień przybliżały zarówno kwestie bardziej wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, takie jak reakcja legislatur stanowych na zjawisko polityki woke i odbioru sporu o nią w społeczeństwie amerykańskim, jak i te zorientowane zewnętrznie, jak na przykład polityka zagraniczna USA i jej uwarunkowania. Prelegenci podjęli się także trudnego wyzwania obecności woke w obecnym europejskim dyskursie politycznym i tego, jaki wpływ wywiera na socjaldemokrację i struktury Unii Europejskiej.
Wszystkie te perspektywy pozwoliły bliżej przyjrzeć się przyszłości obecności woke w polityce zarówno tej amerykańskiej, jak i tej europejskiej.

Prelegenci dyskutowali także o tym, jaką rolę może odegrać temat woke w nadchodzących listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dzień przed Seminarium ogłoszone zostały pierwsze wyniki prawyborów Partii Republikańskiej w stanie Iowa, w których ze znaczącą przewagą wygrał Donald Trump. Sytuacja polityczna w USA pokazuje ogromne napięcia ideologiczne. Fundamentalizm emancypacyjno-demokratyczny zderza się z kontr-ideologią, którą charakteryzuje nostalgia i trybalizm.

U progu XXI wieku wydawać się mogło, że wielkie spory ideologiczne odchodzą do przeszłości. Tymczasem uczestnicy seminarium zgodzili się, że obecnie wybuchły one na nowo. By jednak szukać wyjścia z konfliktów ideologicznych, potrzebne jest najpierw znalezienie adekwatnego języka, by je opisać. Uczestnicy zgodzili się, że tego typu spotkania są właśnie dlatego niezwykle ważne.

Seminarium „Rewolucja woke i jej konsekwencje dla Europy” naświetliło to, jaki wpływ na politykę światową, a więc także europejską, ma aktualnie realizowana polityka amerykańska, jak również jakie będzie miała dalekosiężne konsekwencje dla Starego Kontynentu.