7 grudnia 2023

VII Seminarium Europejskie Instytutu De Republica za nami

7 grudnia bieżącego roku w Warszawie odbyło się VII Seminarium Europejskie. Tego dnia prelegenci, którzy wygłosili swoje wykłady, odnieśli się do zagadnienia brzmiącego: „Zmiany unijnych traktatów: dokąd podąża Unia Europejska? Perspektywy dla Polski”. Udział w spotkaniu wzięli między innymi: prof. dr hab. Genowefa Grabowska, dr hab. Grzegorz Górski, dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, prof. ucz. oraz prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse.

VII Seminarium Europejskie Instytutu De Republica za nami

– Trzeba pamiętać, że Unia Europejska jest organizacją międzynarodową – podmiotem, graczem na arenie międzynarodowej – wtórnym. Tylko suwerenne państwa mogą tworzyć organizacje międzynarodowe i tylko państwa wyposażają je w określone kompetencje, które pozwalają im działać

– podkreśliła prof. dr hab. Genowefa Grabowska w wystąpieniu zatytułowanym „Wokół zmian unijnych traktatów – zamiast wprowadzenia”. Profesor Grabowska wskazała na pewne nowatorstwo w kwestii wprowadzania zmian w obecnym prawie unijnym. Zwróciła uwagę na to, że obecne propozycje modyfikacji traktatowych nie są inicjatywą państw członkowskich, jak to było do tej pory, a Parlamentu Europejskiego. Proces ten jest, jak powiedziała pani profesor, konsekwencją przeprowadzenia czterech tak zwanych paneli obywatelskich, w których udział wzięło po dwustu losowo wybranych obywateli państw członkowskich UE, reprezentujących głównie organizacje pozarządowe.

W dalszej części spotkania dr hab. Grzegorz Górski z Akademii Jagiellońskiej w Toruniu przedstawił temat Europy jako unii państw suwerennych, Europy federalnej i tak zwanej „Nowej Europy”, prof. dr hab. Anna Łabno z Uniwersytetu Śląskiego przybliżyła aspekty projektu federalizacji Unii Europejskiej w odniesieniu do statusu prawnego polskiej Konstytucji. Dr hab. Elżbieta Chojna-Duch z Uniwersytetu Warszawskiego przestawiła tezy i spostrzeżenia odnoszące się do zmian unijnych traktatów w obszarze finansów i prawa finansowego, wskazując na źródła finansowania proponowanych i wdrażanych już przez Unię Europejską programów. Na aspekt socjologiczno-społeczny wskazywał w prelekcji dr Dariusz Lipiński, zastanawiając się czy euroentuzjazm Polaków należy rozpatrywać bardziej w kategoriach atutu czy też obciążenia. Seminarium zakończył wykład prof. dr hab. Tomasza Grzegorza Grossego, również odnoszący się do kwestii socjologiczno-politycznych, w którym profesor szukał odpowiedzi na pytanie, czy federacja w Unii Europejskiej jest w ogóle możliwa.

Zwieńczeniem seminarium będzie publikacja zbierająca najważniejsze referaty wygłoszone podczas spotkania.