Portrety polskich historyków prawa. Okres II Rzeczypospolitej

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter

Publikacja wydawnictwa Instytutu De Republica obejmuje biogramy czterdziestu ośmiu uczonych jurystów II Rzeczypospolitej. Ich bogate życiorysy były różnorodne, niepodobne do siebie, tak z punktu widzenia pochodzenia społecznego, geograficznego, afiliacji akademickiej czy drogi wiodącej do nauki i uniwersyteckich katedr. Dzięki temu otrzymaliśmy obraz postaci i środowisk wszystkich akademickich centr Polski międzywojennej. Od dawnych, Krakowa i Lwowa po powstałe w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i Lublinie. Ten całościowy obraz polskich historyków prawa pokazuje, jak istotna była ich rola nie tylko stricte akademicka, ale w kształtowaniu kultury prawnej odrodzonego państwa.

Autorzy nie ograniczyli się do „suchego” wyliczenia danych życiorysu i bibliografii naukowej, ale przedstawili, w miarę możliwości curriculum vitae szeroko, obejmując życie prywatne, sukcesy i porażki w karierze, dane często nieznane, przestawione po raz pierwszy.

Okładka: