Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Celem publikacji przygotowanej przez Wydawnictwo Instytutu De Republica było ukazanie prawnych możliwości rozluźnienia lub wydzielenia w polskim systemie prawnym „więzi między gruntem” a tym, co znajduje się pod lub na nim, w aspekcie rozwiązań, jakie wprowadzono przede wszystkim w krajach UE.

Ponieważ w polskim systemie prawa nie mamy klasycznego prawa zabudowy, nie wydzielamy działek przestrzennych ani nie mamy podstaw do uzyskania odrębnej własności nad i pod gruntem, przeto trudno jest mówić o prawnym porównywaniu określonych instytucji. Metoda prawnoporównawcza może mieć zastosowanie zarówno ze względu na unifikację prawa, jak i na dokonanie reformy prawa krajowego – i właśnie ten ostatni przypadek stał się podstawą do poczynionych założeń przy pracy nad książką.

Chodzi raczej o silny głos w dyskusji na temat wprowadzenia do polskiego systemu prawnego odrębnej od gruntu własności przestrzennej, ewentualnie prawa zabudowy i własności obiektów nad i pod gruntem. Bez tego nie jest możliwe uelastycznienie procesu inwestycyjnego, a to w sposób kluczowy wpływa na rozwój samej gospodarki.

Publikacja wstrzymana ze względu na likwidację Instytutu.

Okładka: