Podstawy etyki i prawa

Marian Ignacy Morawski SJ

Publikacja „Podstawy etyki i prawa” przygotowana przez Instytut De Republica to zbiór 18 rozpraw publikowanych przez Mariana I. Morawskiego na łamach ,,Przeglądu Powszechnego” na przełomie XIX i XX wieku. Książka pozwala na ,,zanurzenie się” w klimacie intelektualnym fin de siècle, a także znalezienie licznych paralel do współczesności. Autor krytykował dominujące wówczas prądy ideowe materializmu, ewolucjonizmu, pozytywizmu, empiryzmu, liberalizmu czy socjalizmu, które w XXI wieku powracają w bardziej wyrafinowanej formie – postmodernizmu, neoliberalizmu, psychologii ewolucyjnej, emotywizmu neuroetycznego czy skrajnego pozytywizmu prawniczego.

Teksty M.I. Morawskiego odsłaniają swoje znaczenie stopniowo, zaś ich lektura za każdym razem przynosi nową treść. Zmaganie się z duchem arystotelesowsko-tomistycznym jest wyjątkową przygodą intelektualną, gdyż umiejętne korzystanie ze skarbca racjonalnej filozofii stanowi niewyczerpane źródło naukowych inspiracji.

O autorze

Marian Ignacy Morawski SJ (1845-1901) – kaznodzieja, teolog, filozof, publicysta, twórca i redaktor ,,Przeglądu Powszechnego”, wykładowca akademicki. Pierwszy neotomista na ziemiach polskich.

Publikacja wstrzymana ze względu na likwidację Instytutu.

Okładka: