PAMIĘTNIK (z lat 1893–1894)

Bronisława Baudouin de Courtenay, opracował Mateusz Kowalski

Bronisława Baudouin de Courtenay (1846-1919) pochodziła z jednego z najstarszych rodów w Europie. W jej żyłach płynęła królewska krew, a ona i jej rodzeństwo byli w prostej linii potomkami króla Franków Ludwika VI Grubego. W odróżnieniu od brata Jana Niecisława Ignacego, światowej sławy językoznawcy, o niej samej nie zachowało się zbyt wiele informacji. Pamiętnik jest jednym z nielicznych źródeł naświetlających nieco wyraźniej osobę autorki. Z jego kart dowiadujemy się, że Bronisława była osobą mocno zaangażowaną w sprawy kultury polskiej. Wyraźnie odczuwała potrzebę jej podtrzymywania w trudnym dla narodu okresie zaborów, widać też zakorzenioną w niej potrzebę poszerzania horyzontów poznawczych.

Publikacja przygotowana przez Instytut De Republica ukazuje też silne więzy rodzinne, które łączyły Baudouinów, podtrzymywane często na przekór przeciwnościom losu (zaborom, rewolucjom, wojnie). A w końcu chodzi o rodzinę, której wkładu w rozwój kultury i nauki polskiej nie sposób przecenić. Ten ważny dla dalszych badań nad historią rodu dokument przypomina nazwiska osób, które bez wątpienia powinny utrwalić się na kartach historii kultury polskiej.

Przedmowa i opracowanie: Mateusz Kowalski

Okładka: