Kodeks Justyniański, Tom 4

Przekład i opracowanie: Krzysztof Hilman, Tomasz Palmirski, Kamil Sorka

KODEKS JUSTYNIAŃSKI (tom 4) to kolejna publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica w ramach obszernego zbioru Fontes Iuris Romani. To najbardziej aktualna część kodyfikacji prawa rzymskiego przeprowadzonej w latach 528–533 na polecenie cesarza Justyniana I Wielkiego (obok Digestów i Instytucji był on podstawowym źródłem prawa stosowanym w wymiarze sprawiedliwości i administracji państwa). Składa się z 12 ksiąg zawierających łącznie ponad 4600 fragmentów (rozporządzeń cesarskich) od czasów Hadriana do Justyniana.

Ten pierwszy przekład Kodeksu na język polski został podzielony na cztery tomy. Pierwszy obejmuje dwie księgi, z których pierwsza zawiera normy ustalające funkcje władzy państwowej w sprawach wyznaniowych oraz regulacje dotyczące źródeł prawa oraz najwyższych urzędów państwowych, druga natomiast te, które dotyczą poszczególnych zagadnień prawa prywatnego, głównie procesowego, trzecia obejmuje trzy księgi (szóstą, siódmą i ósmą) i określa zasady postępowania w sprawie zbiegłych niewolników, porusza temat wyzwoleńców, a kończy się omówieniem interdyktów.

Okładka: