Konferencja prasowa promująca książkę „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”

19 września 2023 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa promująca najnowszą publikację Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” pod redakcją naukową profesorów: Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa oraz Wojciecha Piaska. – Wydawnictwo Instytutu De Republica, wydając publikacje ambitne ale przede wszystkim trudne w realizacji, wypełnia ważną lukę na rynku wydawniczym – zarówno komercyjnym jak i uniwersyteckim. Wydawane przez nas książki dokumentują istotne elementy polskiej spuścizny kulturowej i historycznej– zauważył podczas konferencji Dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski. Głównym celem przyświecającym autorom zaprezentowanej publikacji było stworzenie panoramy ludzi oraz ich działalności w ramach pełnionych przez nich najważniejszych funkcji politycznych w okresie II Rzeczypospolitej, jak również wpisanie ich na stałe do pamięci zbiorowej. Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” prezentuje sylwetki 207 polityków – premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Postacie zostały przedstawione z perspektywy prowadzonych działań na piastowanych stanowiskach. Zawarte w publikacji biografie zostały uzupełnione o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Wszystkie biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych.

wersja z napisami i audiodeskrypcją