Spotkanie promujące najnowsze wydawnictwo Instytutu De Republica „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”.

21 września 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie promujące najnowsze wydawnictwo Instytutu De Republica „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”.

Prof. Andrzej Przyłębski: Dokumentowanie, promowanie i twórcze rozwijanie naszego dziedzictwa kulturowego i naukowego, którego jesteśmy spadkobiercami, jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

Celem wydarzenia było nie tylko zaprezentowanie wspomnianej publikacji, ale również stworzenie przestrzeni do spotkania przedstawicieli rodzin opisanych w książce postaci, przedstawicieli Rządu, świata nauki i kultury. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut De Republica we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Dwa dni po premierze książki „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” pod redakcją naukową profesorów Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa i Wojciecha Piaska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie promujące publikację. W spotkaniu, na które zostali zaproszeni przedstawiciele rodzin opisanych w książce polityków, ludzie nauki i kultury udział wzięli także: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Minister Marek Kuchciński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą – Jan Michał Dziedziczak, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci – Wojciech Labuda, Sekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków – dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki – prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Izabela Antos, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, a także Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu De Republica.

wersja z napisami i audiodeskrypcją