Nagrody Instytutu De Republica zostały rozdane po raz drugi!

9 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. To już druga edycja prestiżowej nagrody dla naukowców specjalizujących się w naukach humanistycznych i społecznych.

Sześć statuetek odebrali: dr hab. Katarzyna Marciniak, dr Tomasz Herbich, dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz., dr Leszek Gardeła, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz.

W tegorocznej odsłonie konkursu, kapituła pod przewodnictwem prof. Genowefy Grabowskiej wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych oraz za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Do konkursu zgłosiło się ponad 70 kandydatów, z których kapituła wyłoniła 6 zwycięzców.

Laureaci drugiej edycji konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych: Nagroda Instytutu De Republica w dziedzinie nauk humanistycznych: ex æquo dr hab. Katarzyna Marciniak oraz dr Tomasz Herbich;

Nagroda Instytutu De Republica w dziedzinie nauk społecznych: dr hab. Joanna Smogorzewska, prof. ucz.;

Nagroda Instytutu De Republica za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych: dr Leszek Gardeła;

Nagroda Instytutu De Republica za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych: ex æquo dr hab. Andrzej Nowak oraz dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń.

wersja z napisami i audiodeskrypcją