Kadr nauki

Skrzynia z wraka parowca „Karlsruhe”

Zdjęcie przedstawia skrzynię, która została wydobyta przez nurków Stowarzyszenia BALTiCTECH z wraka parowca „Karlsruhe” podczas wyprawy badawczej na Bałtyku w dniach 4-16 września 2021 r., pod nadzorem archeologów podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego (NMM) w Gdańsku oraz przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni. Oprócz podniesienia z dna elementu ładunku dokonano również identyfikacji wraku jako „Karlsruhe” – statku parowego zatopionego przez radzieckie lotnictwo 13 kwietnia 1945 r. na wysokości Ustki.  

Zgodnie z wytycznymi UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, która została ratyfikowana przez Polskę w sierpniu 2021 r. niezwykle istotna jest dokumentacja zabytku po wydobyciu oraz podjęcie właściwych działań mających na celu jego zabezpieczenie, a następnie przekazanie do specjalistycznych pracowni konserwacji.

Również w tym przypadku zabezpieczona skrzynia została przekazana do Działu Konserwacji Muzealiów NMM w Gdańsku, w celu zbadania jej zawartości, między innymi przy użyciu badań radiograficznych. Badania z wykorzystaniem lampy rentgenowskiej o wysokiej mocy umożliwiły identyfikację poszczególnych elementów wchodzących w skład skrzyni, minimalizując w ten sposób ryzyko uszkodzenia zabytku. Obecnie skrzynia znajduje się w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, gdzie została poddana demontażowi w celu dalszej konserwacji poszczególnych jej składowych tj. sklejka, drewno, metal oraz papier.

Autor: K.Schaefer-Rychel, H. Borkowska