Kadr nauki

Stanisław Haniszewski

Fotografia przedstawia Stanisława Haniszewskiego obsługującego powiększalnik polskiej marki Krokus. Urządzenie było produkowane przez Warszawskie Zakłady Fotooptyczne w latach 1954-1960.

Stanisław Haniszewski uznawany jest za najpopularniejszego fotografa Kępna. Poza dokumentacją reportażową zajmował się również fotografią techniczną i rentgenowską. Urodził się w 1924 roku w Poznaniu. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Galewie, potem do gimnazjum w Jarocinie. Ukończył Szkołę Elektrotechników Medycznych przy Akademii Medycznej w Gdańsku. Podczas okupacji hitlerowskiej zmieniał miejsca zamieszkania i miejsca pracy. W 1942 roku jego głównym zainteresowaniem stała się fotografia. Po wyzwoleniu kraju zamieszkał w Poznaniu. Przez 25 lat swojego życia pracował w Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Kaliszu. Poważny wypadek spowodował zakończenie pracy oraz długie leczenie. Był również przewodniczącym komisji czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie radiestezji Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

W 1953 roku przeniósł się do Kępna i tu otworzył swoją pracownię fotograficzną. Na fotografiach uwieczniał nie tylko Kępno, ale także jego mieszkańców i wydarzenia. W latach 1953-1978 był fotoreporterem na terenie całego województwa poznańskiego. Współpracował z między innymi z Prasą Wojewódzką, Centralną Agencją Fotograficzną w Warszawie oraz telewizją w Łodzi i Poznaniu.