SSA dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, prof. ucz. | Prawo łaski w świetle Konstytucji marcowej i Konstytucji RP z 1997 r. / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu SSA dr hab. Katarzyny Kaczmarczyk-Kłak, prof. ucz. wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ