dr hab. Krzysztof Szczucki | Sądy pokoju – powrót do rozwiązań z okresu II RP? / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra hab. Krzysztofa Szczuckiego wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ