Edyta Mroczka | Człowiek z perspektywy konstytucyjnej (w kontekście ekshumacji jako czynności procesowej) / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu Edyty Mroczki wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.