„Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)” / konferencja naukowa

8 listopada 2021 roku Instytut De Republica zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem: „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”. Wydarzenie odbyło się w Rzeszowie, na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego pani dr Ewy Leniart.