Piotr Szymański | Ewolucja instrumentów służących do zwalczania przestępczości z perspektywy konstytucyjnej – tradycja i postęp / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu Piotra Szymańskiego wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ