dr hab. Czesław Kłak, prof. ucz. | Ustrój sądownictwa w Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. – podobieństwa i różnice / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra hab. Czesława Kłaka wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ