dr Dariusz Kala, prof. ucz. | Konstytucyjna rola Sądu Najwyższego / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra Dariusza Kali wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.