dr Rafał Łyżwa | Rola i zadania sędziego śledczego w procesie karnym II RP / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra Rafała Łyżwy wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ