dr hab. Aneta Łyżwa | Prawa obywatelskie w Konstytucji marcowej z 1921 r. / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dr hab. Anny Łyżwy wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ