dr Ewa Leniart | Prezydent RP w świetle Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dr Ewy Leniart wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Związki Konstytucji marcowej z 1921 roku i Konstytucji RP z 1997 roku (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej)”, która odbyła się 8 listopada 2021 roku w Rzeszowie.

WERSJA Z AUDIODESKRYPCJĄ