Publikacje

Kodeks Justyniański, Tom 2

Przekład i opracowanie: Krzysztof Hilman, Tomasz Palmirski, Kamil Sorka

PAMIĘTNIK (z lat 1893–1894)

Bronisława Baudouin de Courtenay, opracował Mateusz Kowalski

Podstawy etyki i prawa

Marian Ignacy Morawski SJ

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Uchwała Krajobrazowa. Zagadnienia konstytucyjne

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Varia de iure Romano

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939

Redakcja naukowa: Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Wojciech Piasek

Irlandia 1921–2021. Studia i szkice o państwie, prawie i polityce

Redakcja naukowa: Michał Dworski, Michał Wallner

Współczesna wizja kary kryminalnej

Redakcja naukowa: Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński