Współczesna wizja kary kryminalnej

Redakcja naukowa: Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński

Zagadnienie kar za popełnione przewinienia towarzyszy człowiekowi niemal od zarania dziejów. Jest ono wybitnie wielowymiarowe, co siłą rzeczy znajduje również odzwierciedlenie w monografii przygotowanej przez Wydawnictwo Instytutu De Republica.

Czytelnik znajdzie tu artykuły poświęcone różnorodnej problematyce oscylującej wokół kary, dotyczące nie tylko poszczególnych jej rodzajów czy aspektów wykonywania, lecz także zagadnień zdecydowanie szerszych, jak choćby uwag w nawiązaniu do obowiązującej filozofii karania za przestępstwa skarbowe oraz karalności zbrodni przeciw ludzkości.

Kup online
Okładka:

Załączniki: