Kodeks Justyniański, Tom 2

Instytut De Republica

KODEKS JUSTYNIAŃSKI (tom 2) to kolejna publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica w ramach obszernego zbioru Fontes Iuris Romani. To najbardziej aktualna część kodyfikacji prawa rzymskiego przeprowadzonej w latach 528–533 na polecenie cesarza Justyniana I Wielkiego (obok Digestów i Instytucji był on podstawowym źródłem prawa stosowanym w wymiarze sprawiedliwości i administracji państwa). Składa się z 12 ksiąg zawierających łącznie ponad 4600 fragmentów (rozporządzeń cesarskich) od czasów Hadriana do Justyniana.

Na potrzeby tego wydania został podzielony na cztery tomy –tom drugi obejmuje księgi 3–5. Niniejszy przekład jest pierwszym przekładem Kodeksu na język polski.

Okładka: