Uchwała Krajobrazowa. Zagadnienia konstytucyjne

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica będzie zawierać zbiór artykułów poświęconych wątpliwościom konstytucyjnym dotyczącym uchwał krajobrazowych. Tego zadania podjęli się wybitni prawnicy i każdy z nich zajął się innym wycinkiem tej problematyki. W monografii czytelnicy znajdą więc artykuły traktujące o legislacji, delegacji ustawowej, zaniechaniu ustawodawczym, czy istocie odszkodowania za wywłaszczenie planistyczne – ale także różne zdania w ramach podjętych zakresów tematycznych! Wachlarz podejść oraz różnorodność ocen bez wątpienia wskazuje na wyjątkowość niniejszej publikacji.

Trzeba też podkreślić, że wszystkie przedstawione oceny autorzy stworzyli przed wydaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania konstytucyjności art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki temu zabiegowi, który rzadko wykorzystywany jest w obrębie nauki prawa, mamy żywy dialog w bieżącej sprawie, a nie głos oddany post factum, jak to zazwyczaj czynią glosatorzy.  

Kup online
Okładka:

Załączniki: