Publikacje

Nowość
Kup
Nowość
Kup
Redakcja naukowa: Bogusław Kopka

Wydarzenia bydgoskie 1939 roku

Instytut De Republica, Rządowe Cetrum Legislacji

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej - publikacja instytutu wydawniczego IDR
Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb

Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej

Królewska gra. Szachy w historii i kulturze - wydawnictwo nauki humanistyczne IDR
Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski

Królewska gra. Szachy w historii i kulturze

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Varia de iure Romano